Home

Nieuws

Nieuwste nieuwsbrief

20 jaar Jubileum

De nieuwste editie van de "Nieuwsbrief van SeniorWeb ZW Friesland" is uit. Met heel veel artikelen en foto's over het 20 jarig jubileum. U kunt de nieuwsbrief ook online bekijken!

 

Jubileum 2017

 

 

In het kader van 20 jaar SeniorWeb waren er diverse acitiviteiten op de locaties. Er zijn diverse foto's gemaakt van de feestelijke bijeenkomsten. Klik op de foto voor een reportage.

 

Workshopprogramma

Er worden verschillende workshops georganiseerd op de locaties van SeniorWeb ZW Friesland. In de rechtse kolom onder 'Kalender' treft u de workshops aan, die binnenkort worden gehouden. Als u op een workshop klikt, krijgt u daarover de nodige informatie.

» Nieuws archief

Wie zijn wij?

 

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland

De Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland verzorgt computercursussen voor 50-plussers in zuidwest Fryslân. Zij maakt deel uit van de landelijke vrijwilligersorganisatie SeniorWeb.

Doel van de organisatie

De organisatie stelt zich ten doel om 50-plussers vertrouwd te maken metlessen-4 het gebruik van de computer, te leren internetten en e-mailen en de nieuwe mogelijkheden in de digitale wereld toe te passen. Kortom: deelname én zelfontplooiing van alle 50-plussers in de digitale samenleving.

Ruim 50 vrijwilligers (docenten, systeembeheerders en bestuur) zetten zich belangeloos in om de doelstellingen van SeniorWeb in Zuidwest Friesland te helpen realiseren. De begeleiding van de cursisten is in handen van een vijftigtal docenten. Allen zijn deskundige en enthousiaste vrijwilligers die zelf behoren tot de groep 50 plussers. Zij dragen op een rustige en begrijpelijke manier hun kennis over tijdens de cursus,waarbij steeds rekening wordt gehouden met het leertempo van hun leeftijdsgenoten

Welke locaties?

Wij geven cursussen op zes locaties n.l. in Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Makkum en Sneek. De beginnerscursussen worden op alle locaties gegeven. Sommige vervolg- en hobbycursussen worden alleen op enkele locaties gegeven. Klik hier om te kijken waar en wanneer de cursussen worden gegeven